PRAVIDLA SERVERU

1. Role play

 

Řádně začleňte svou postavu do post-apo světa. 

Máte nekonečně mnoho možností a je škoda tyto možnosti vyplýtvat na postavy které do post-apo světa jednoznačně nepatří. (např.: Taxikář co každý den čeká na parkovišti v Zelenogorsku na někoho, kdo bude chtít vyzvednout.)

 

Svou roli hrajte vždy a za každých okolností! 

Vždy upřednostněte RP komunikaci před jakoukoli jinou. Pokud je opravdu poslední možností sdělit neherní informaci ve hře, použijte chat a před textem využijte „//”.

 

Pročtěte si lore! 

V případě nepřečteného Lore hrozí znepříjemění hry pro Vás i pro ostatní a to samozřejmě nikdo nechceme. Hypotetický příklad: Hráči vedou konverzaci o vesnici (která byla zmíněná v lore jako zamořená) a vy, aniž byste o ní něco věděl, zmíníte, že jste zde poslední týden přebýval.

 

Smrt bugem není RP smrtí postavy!

Smrt bugem není RP smrtí postavy! V případě úmrtí bugem není hráč povinen zabít svou postavu, ale musí o tom informovat A-Team! Pozor! V případě takového úmrtí na místě, kde mrtvolu pravděpodobně viděl jiný hráč, jedinec je povinen postavu zabít.

 

Nikdy neupřednostňujte hmotný zisk nad kvalitním RP! 

Pokud chcete jiného hráče okrást, náležitě to zahrajte a dejte mu svým RP důvod Vás něčím “odměnit”. Všichni totiž známe klasické “kdo chce víc, nemá nic”.

 

Neignorujte pokusy o RP. 

Každý hráč není rozený mluvčí nebo kdovíjaký herec, ale pokud se snaží, rozhodně ho neignorujte a hrajte s ním. Všichni jsme jednou začínali.

 

Nechovejte se jako by si vaše postava nevážila života. 

Pokud jste obyčejný doktor a někdo ozbrojený Vám pohrozí, rozhodně si z něj nezačínejte utahovat. Samozřejmě, že některé postavy, které to dávají náležitě najevo, mohou mít jiné smýšlení o nebezpečí. Pokud jste vyšinutý maniak, tak na tom samozřejmě budete s představou o nebezpečí jinak. Neprovokujte jiné postavy, nebo skupiny jen proto, aby jste měli důvod se jim pomstít nebo je dokonce později zabít. +Server v žádném případě nebude tolerovat pokusy o znásilnění atp.

 

Pravidlo ZERO (selský rozum)

Lidičky, přemýšlejte u toho hraní proboha… Občas se na to zapomíná ;)

 

ZERO+ (pořádné promyslení každého radikálniho rozhodnutí) 

Předtím, než cizí postavě ukončíte život, nebo ji nějak radikálně ovlivníte, pořádně si svůj krok prosím promyslete!

 

Váš krok by mohl velmi ostře omezit RP a to na několika úrovních najednou! Je totiž dost možné, že postava, která je poškozena nebo zabita, měla spoustu známých a přátel, se kterými plánovala oživení našeho společného RP světa.

 

Zakazuje se vracet ke skupinám (hlavně těm necivilním), které již v RP mají nějaký druh sporu/konfliktu. V případě zjištění návratu hráče ke skupině, ve které nedávno zemřel, bude hráč potrestán. Toto doplnění platí i retrospektivně.

 

Zakazuje se pokládání itemů tak aby porušovali zákony fyziky (sudy, skříně, zdi apod...). Např. Pokládání sudů do okenic či stavění zdí na betonové domy (paneláky, střechy).

Pravidlo o přestrojení

Hráč může svůj styl hraní změnit za předpokladu nutnosti skrytí identity kvůli ochraně života postavy a musí se držet několika bodů:

 • Neměnit charakter postavy!

  • tzn. jsem schizofrenik - zůstanu schizofrenikem

  • má-li postava nějaké výrazné vlastnosti, v přestrojení je nesmím opouštět

 

 • Potřebu využití pravidla je nutné informovat Admin team!

  • pokud-li nenahlásím tuto potřebu Adminovi, nevztahuje se na mě ochrana podle bodů níže.

 

 • Při využití tohoto pravidla jsem chráněn

  • protivník nesmí postavu zabít stylem: “ Ha, toho znám! To je Pepa, ten zmrd co mě podělal! ” a s argumentem, že ho poznal po hlase… hlas je hráčův, ne postavy

  • protivník má povinnost si zjistit vaší pravou identitu IN GAME! 

  • po zjištění, může protivník zabít přestrojenou postavu(noKOS)

 

 • Při využití pravidla nejsem nedotknutelný

  • jako postava mám povinnost zanechávat “drobečky”, tzn. utrousit u některých postav informace vedoucí k mému odhalení.


Dále se musí role-play odvíjet podle pravidla ZERO!


2. Kill on sight (KOS) a nepřátelské interakce

 

Zabití jiného hráče musí mít VŽDY jasný a pádný důvod. 

Projděme si pár základních doplňků tohoto pravidla.

 

1. S cílovou postavou musíte navázat kontakt před zahájením jakékoliv nepřátelské akce. 

Musíte uvést svůj záměr a jasně vyjádřit své podmínky, než budete moci poškodit svou oběť pro nedodržení Vašich podmínek. Staré dobré „Stůj nebo střelím!“ je například běžná a legitimní podmínka, neberte ji na lehkou váhu.

 

2. Pokud jakkoliv omezujete svobodu jiné postavy (držíte ji jako rukojmí atd.) musíte udělat vše co je ve vašich možnostech aby jste vaši oběť udrželi naživu a v relativním zdraví. 

Pokud oběť ani pod dlouhém výslechu, mučení a dalších podobných praktikách nehodlá spolupracovat a nechce vydat to co požadujete, můžete ji usmrtit. Nikdy se takto nesmíte rozhodnout, pokud po postavě chcete informace, které nemůže vědět a nebo když vyžadujete, aby provedla cokoliv nemožného. Pokud za vaši oběť požadujete výkupné (které musí být taktéž splnitelné) a druhá strana odmítá spolupracovat, nastává stejný scénář.

 

3. Pokud se snažíte vyjednávat s rukojmími, je taktéž ve vašem zájmu předejít násilí a než dojde k přestřelce tak o propuštění rukojmí jednat!

 

4. Při nepřátelské interakci je zakázáno využít 3. osobu ve svůj prospěch! 

 

5. Nepřátelské interakce musí být provedeny osobně a na konkrétních cílech, které si musí být vědomi, kdo je útočník. Například nemohou být provedeny na dálku prostřednictvím rádia atd.

 

Jako útočník NESMÍTE:

Nesmíte zaútočit na ostatní hráče jen kvůli výbavě, která vyžaduje jen malou nebo žádnou roli.

Nesmíte ignorovat své oběti.

 

Jako oběť NESMÍTE:

Nesmíte být nebojácný, bez emocí, necítí bolest, nebo jiné situace, kdy je váš život v nepřátelské situaci ohrožen.

Nesmíte během nepřátelské akce být pasivní. 

 

Pár rad na závěr:

Hrajte tak, aby postava kterou jste přepadli, měla reálnou šanci na útěk a přežití. Z RP se potom stane dobrý zážitek pro obě strany.

 

Vždy mějte svůj cíl potvrzený, kdykoliv kdy se rozhodnete střílet tak si buďte jistí po kom vlastně střílíte, předejte nechtěnému KOSu.

 

Pokud se Vaši držitelé přeci jen rozhodli Vaši postavu popravit, pokuste se zahrát Vaši smrt se stylem. Působí to dobře a při nejmenším uděláte dobrý dojem.

GHOSTING

Napojí-li se hráč na server do probíhající nepřátelské interakce (přepadení, Raid apod), je povinen neklást odpor a vzdát se.

 

Cíl pravidla:  

• Pravidlo odradí metagaming při raidech na tábor. Hráči, kteří by se za normálních okolností na základě metagamingu připojili v táboře během konfliktu, pro obranu svého 

   tábora toto pravidlo odradí, neboť se bránit nemohou.

• Jelikož bude útočník očekávat, že jakýkoliv nově připojený hráč se musí vzdát, nevznikne situace, kdy bude váhat, jestli zmáčknout spoušť, ale bude zde větší prostor pro 

   oboustranný RolePlay.

• Donutí hráče si nepouštět do vlastní základny cizí, kteří jsou především v počtové převaze, neboť mají vysokou šanci na převzetí celého tábora.

3. Power a Meta gaming + Meta sharing

 

Power gaming je činnost kdy nutíte svojí akcí, činností, či nuceným požadavkem hráče k něčemu co herní mechanika nedovoluje nebo neumožňuje. Například “vykopej si hrob a zahrabej se”.

Pokud ale narazíte na hráče který vás přepadne a v rámci RP využije uříznutí malíčku nebo zlomení nohy jako určitou formu trestu, je ve vašem zájmu hrát toto zranění po určitou dobu existence postavy, jak to jen jde. Nezahrání těchto trvalých následků ale není postihnutelné, stejně jako jejich způsobení.

Meta sharing je činnost, kdy sdílíte herní informace, s ostatními hráči mimo hru (discord, teamspeak, messenger atd). 

Meta gaming je činnost, kdy využíváte herní informace, získané od ostatních hráčů mimo hru. (discord, teamspeak, messenger atd.)

4. Griefing

Griefing je jakákoliv interakce s majetkem hráčů, bez jejich přítomnosti. Doporučujeme vynaložit čas na identifikaci vlastníka majetku k následné interakci. Pokud se Vám to nepodaří, zkuste si najít jinou oběť k vašemu obohacení, nebo kontaktujte A-Team, zda daný majetek již nemá aktivního majitele. Pokud se Vám obohacení povede v souladu s pravidly, tak mějte na paměti, že majitel může podat report. Proto si pořiďte jakýkoliv důkaz, že vše proběhlo dle pravidel. Vyjímky jsou, když majetek není řádně zabezpečen. není zámek na bráně rozpadlé zdi, volně přístupný.

K získání majetku je potřeba Raid. Raid lze uskutečnit dvěma způsoby:

1) vyhlásit raid alespoň jednomu vlastníkovi, který se nachází v objektu

2) zajmout alespoň jednoho vlastníka daného objektu

 

Pravidla raidu - interakce musí proběhnout mezi majitelem a útočníkem - majitel nesmí interakci ignorovat (fail RP) - útočník musí dát majiteli objektu možnost se vzdát za určitý časový úsek, během kterého se majitel rozhodne jak bude nadále pokračovat (smrt na posledním místě). Pokud se majitel vzdá, neměl by zemřít (pro usmrcení zajatce musí být pádný RP důvod, který bude posuzovat A-Team) - raid (konflikt) započne jakmile útočník umožní majiteli se vzdát - během raidu platí všechna pravidla až na pravidlo KOS (je povolena střelba bez interakce, střelba z dálky, miny, granáty apod.) - jakmile je po raidu a útočník úspěšně zvítězil, tak se stává novým majitelem objektu, tudíž hráči, kteří v době raidu nebyli přítomni na serveru (offline), musí objekt po napojení bez jakékoliv interakce opustit, jinak v opačném případě interakce bude brána jako griefing!!!

 

Doporučujeme požádat admina, který není v raidu interesován o konzultaci a popřípadě o spectate během celého raidu. Dále lidem, kteří nemají s raidem nic společného doporučujeme, aby opustili okolí raidu z rizika usmrcení postavy. Tyto hráče bude v nejlepší případě varovat admin, který na raid bude dohlížet (není pravidlem). Sledování raidu je na vlastní riziko!!!

5. Miny, medvědí pasti a podobné mechaniky

 

Pokud jsou tyto předměty rozmístěné v soukromé uzavřené základně hráče, bude s těmito předměty zacházeno jako s obranými opatřeními. Toto zabití bude považováno za platné.

 

Pokud bude někdo zraněn, nebo zabit tímto předmětem, který jste umístili  na veřejném prostranství (město, les, militární zóny, okolí base atd.), bude to považováno za pokus o KOS, nebo KOS.


Pokud jsou dvě strany ve vyhlášeném konfliktu, který trvá omezenou dobu, toto zabití bude považováno za platné. Po ukončení konfliktu, musí být tyto předměty odstraněny, pokud nesplňují první pravidlo.

6. Doplňující A-team informace

Admin team si také vyhrazuje právo na okamžité odebrání hráče ze serveru při podezření, že porušil některé z pravidel. 

(samozřejmě mu bude povolen přístup, po prokázání jeho neviny)

 

Při rozhodování bude zcela určitě využito pravidlo ZERO

 

Rozhodnutí admin teamu samozřejmě lze zpochybnit, ale slovo admina je konečné!

Admini si vyhrazují právo na úpravu pravidel v případě, kdyby se hráč snažil obejít daná pravidla. Takzvaně posouvat hranice dosahu.

Představu o výši trestů si můžet udělat zde

(na vaše chování v řešení problému se bude brát zřetel)

Neznalost pravidel neomlouvá!

999.png

Varujeme, že v žádném případě neplatí, že co není zakázáno je povoleno. Právě naopak! Cílené obcházení pravidel se trestá.

Pravidla-01_edited.png