Vedení serveru Revival RP, oddělení pro správný role-play
 

“… jak správným vojákem býti, a svůj server chrániti!”


Instruktážní podklady pro hraní vojáků a polovojenských charakterů

 

Datum sepsání: 7.4.2020

Napsal: HoraTio
Datum poslední úpravy: x            

Schválil: plk. Goodman

Úvod

 

Tyto dokumenty jsou sepsány s myšlenkou naučit hráče, kteří mají chuť hrát dobře vojenské postavy, základním vojenským znalostem a taktik s přidanou hodnotou subjektivního názoru autora na hraní vojáků, a následně fungovat jako příručka. Jedná se o výpis nejdůležitějších detailů a poznatků pro role-play. Protože kvalitní role-play je dobře podložený role-play!

 

Jakoukoliv nejasnost konzultujte s autorem! 


 

Představení vojenských/polovojenských charakterů

 

V reálném světě je umění vojenství velice spletité a vyžaduje dlouholeté dokonce i celoživotní studia a trénink. Přeci jenom, vojákův život je v risk. A o tom celém to je tzn. voják se chová samozřejmě tak, že snaží co nejméně svůj život ohrozit a zároveň dokončit úkol.

To aby hráč se učil ,všelijaké komplexní vojenské taktiky, postupy a terminologie, nikdo nechce!

 

Ve zmíněném světě vojenství, působí armády států, povstalecké armády, ale i soukromé “armády” v Aj. Private Military Company (PMC), volně přeloženo jako soukromá vojenská společnost.

 

Státní ozbrojené složky

 

Každý větší stát provozuje svojí armádu, za účelem ochránit suverenitu své země, plnit závazky koaličních smluv a šíření zájmů mimo své hranice. Členové těchto armád se už od pradávna nazývají Vojáky. Můžou to být buď branci, nebo profesionální vojáci. Branci tak i “profíci” procházejí základním výcvikem (tzv. KZP - kurz základní přípravy), později branci jsou přidělení k jednotce, kde získávají zkušenosti přímou službou, načež “profíci” mají dvě cesty. Buď můžou projít rozšířeným výcvikem, nebo můžou nastoupit na důstojnickou školu. Po dokončení výcviku a studií, jsou vojáci přidělení k jednotkám. 

 

Ozbrojené složky se skládají z ozbrojených sborů:

 • Pozemní vojska, armáda - vojáci (výsadkáři patří do pozemních vojsk)

 • vzdušné síly - letci

 • námořnictvo - námořníci a námořní pěchota (mariňáci)

 • domobrana

  • četnictvo a policie

 

Každý sbor jednoho státu má jen velení (AČR), avšak v některých případech (většinou o velikosti a významu) můžou mít sbory separátní velení(USA - US Army, USMC, USAF, US Navy). Dále se jednotlivé sbory větví dle následující schématu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Rada: Při vytváření postavy - když vybíráte vojákovi jednotku (reálnou či fiktivní) použijte třeba  google, ať není její název nesmyslný. Nebo napište přímo autorovi.


 

Charakteristika vojáka

 

Následující body stručně shrnuji vojenský kodex.

 

 • Voják je buď placený profesionálně nebo je branec a jeho plat je symbolický

 • Voják bere buď svojí službu jako práci nebo jako poslání - nikdy obojí

 • Nosí stejnokroj dané armády - v rámci hry - pravidlo zero - přestrojení např.

 • Voják není určení charakteru - nikdo nevyvrací že voják nemůže být zlý

 

Dále voják musí znát z KZP tyto náležitosti pro RP prospěšné.

 

Hlášení:

 

Hlášení je důležité v dodržování hierarchie v jednotce i celém sboru. Stručný návod je vypsán v bodech níže.

 

 • Oslovení vyšší šarže hodností

 • Představení se hodností a příjmením (případně příslušnost k jednotce - až k družstvu - např. 4.Rota, Četa Bravo, číslo nebo fonetické písmeno družstva )

 • Požádání o možnost promluvit

 • Stručně sdělit informaci - hlášení služby atp.

 • vyčkat na reakci v tichu

 • odpovědět na otázky

 • po ukončení konverzace s vyšší šarží požádat o odchod

 

Pokyny:

 

Při předávání rozkazů jsou důležité rychlé, stručné a srozumitelné příkazy a pokyny. Příklady jsou vypsány v bodech.

 

 • Čelem vzad

 • Vpravo hleď

 • Zastavit stát

 • další stručné pokyny (Pal, Zastavit palbu, další)

Nahlašování kontaktu

 

Při spatření protivníka, nepřítele, či neznámého kontaktu nikdy voják neřve “TAM!”, ale použije všemi armádami ověřený postup nahlášení kontaktu. Opět vypsán v bodech níže.

 

 • Aktivační slovo “Kontakt!”

 • Směr 

  • hodiny

  •  Nejlépe kompass (rádio zásadně po jednom čísle, vždy 3 číslice např. 065)

 • Typ - Typ kontaktu (Tank, BMP, raketometčík apod.)

 • Vzdálenost ke kontaktu (stačí přibližná)

 • Popis okolí (okolí cíle, ve kterém se nachází)

 

Zdravotnictví

 

Když je voják zraněn v poli, musí se ošetřit. Nejlépe zraněného ošetřuje jeden případně s asistentem a zbytek družstva zajistí okolí. Ošetřující je Medik nebo Zdravotník, který je vzdělán pro provádění nezbytných lékařských zákroků v poli a zároveň v pří větším počtu zraněných založí obvaziště ,dle protokolu STT, a je jeho vedoucí.

V poli můžete narazit také na CLS (combat life saver). To je voják vycvičený k poskytnutí pokročilé první pomoci - zastavení krvácení atp. Zraněného odvádí do rukou medika na obvaziště

 • STT 

  • secure transport treat - protocol pro ošetření zraněného

  • zajisti okolí kolem raněného

  • odnes jej do krytu

  • započni první pomoc

 

Poznámka: Na vojáky označené zdravotnickým křížem se ,dle Ženevských konvencí, nesmí střílet. V RP není důležité, ale do RP dobrý poznatek.

 

Teorie skladby jednotky

 

Dalším důležitým tématem je skladba jednotky. Jedná se o stručný výpis všech “buněk” tvořící Rotu. Dáší větvení je ukázáno stručenějí ve schématu.

 

 • Buddy Team 

 je nejmenší část jednotky a jeho 2 členové se drží na doslech, pokud je to možné, a jsou si bratři v boji.
 

 • Fireteam FT

volně přeloženo jako střelecký tým. Skládá se z  2-3 Buddy Teamů tj. 4-6 členů. 

FT se rozlišuje dle specializace:

 • Útočný - rychlý a mobilní, vybaven útočnými puškami s granátomety a minimálně jeden člen nosí jednoranný raketomet

FTL, 3x Rifleman kit (RFL, RAT, RGL …)

 

 • Podpůrný - pomalejší, vybaven kulometem (lehkým, středním), kryje postup útočných FT

FTL, LMG, LMG-ASST, RFL

 

 • Průzkumný - předsunutý tým ,který má za úkol vést jednotku terénem - UD

 

 • Posádka vozidla - UD

 

 • Specializovaný FT - tým vybaven jiným typem zbraní nebo účelu - UD

 

​UD - úroveň družstva

 

 • Squad - Družstvo

Dalším stupněm je družstvo. To čítá maximálně 12 členů tj. tři FT. Družstvo skládá tým velitele družstva a dvě jiné družstva nejčastěji Útočný FT, Podpůrný FT. Ve FT velitele družstva může být Medik, CLS, Ostrostřelec, Sniper a jiné

 

 • Platoon - četa

V další úrovni je Četa, která složena  maximálně ze tří družstev, specializovaných týmů  tým velitele čety avšak čítá 40 členů. (Kombinují se).

V týmu velitele čety je  vždy radista, medik a kit důležitý pro danou operaci. (Např. Ženista)

 

 • Company (Rota)

Poslední rozebíranou úrovní je Rota. Rotu tvoří až 150 členů a její velitel je  poslední velitel v poli. Má také svůj FT podobný jako u velitele čety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Callsign - volací znak

 

Volací znak je důležitou součástí nejen rádiové komunikace, vysvětlený v následujících bodech. Volací znak slouží jako vaše jméno.

Určeme si Dingo A-2-3

1) Dingo - Platoon

2) A - Squad

3) 2 - FT

4) 3 - Pozice ve FT

 

Pro zjednodušení volání se používá pouze název čety a pořadí družstva - Wolverine 1 / A (Alpha)

 

Vysílačky a rádiová komunikace

 

Rádiová komunikace je nejdůležitější součástí při manévrech v akcích, zároveň jako domluva na větší vzdálenost. Komunikace na rádiových kanálech musí být krátká, srozumitelná a stručná. Nikdy se strany na obou koncích nepřekřikují.

 

  • Základní slova v rádiovém vysílání.

   • Příjem

    • Skončil jsem vysílání, čekám odpověď.

    • Nepoužívat “Přepínám” - naprosto jiný význam.

   • Konec

    • Skončil jsem vysílání, nečekám odpověď.

   • Opakuj

    • Opakuj poslední zprávu.

   • Potvrď (příjem)

    • Potvrď převzetí a srozumitelnost zprávy.

    • Odpovědí je stručné zopakování nejdůležitějších bodů poslední předané zprávy.

  • Protokol volání

   • 2x Volací znak příjemce, 1x Vlastní volací znak

Formace

 

Nedílnou součástí vojenského řemesla v odvětví taktiky a přesunu jsou formace. Kamkoliv se v bojovém poli pohybuje nějaká jednotka, je vždy “sešikována” do různých druhů formací, které jsou uzpůsobeny pro účel přesunu

 

• Šachovnice - střídavý zástup - rozestup cc 15m

• ostatní rozestupy cc 5 - 10m

 

Klínová formace

Klínová formace je v přesunech v bojovém poli užívána jako univerzální. Má perfektně kryté boky a směr postupu.

 

Rojnice

Převážně útočná formace, všechny hlavně míří ve směru postupu. Dále jako pátrací formace.

 

Zástup

Formace používaná k rychlému přesunu volným terénem za předpokladu nízkého ohrožení.


Střídavý zástup - šachovnice

Formace uzpůsobená k přesunu podél silnice, kde poloviny se pohybují na hraně cesty. Používána jako patrolová formace.

 

Kruhová obrana

Statická formace k zajištění perimetru. Kruhová kvůli zajištění 360° zorného pole. Voják by měl být krytu, pokud možno.

 

Pohyb postup

Postup vojáka by neměl být nerozvážný, je to člověk vycvičený v pohybu v krytu. Když chce neměl by být viděn. Samozřejmě by se neměl pohybovat až moc nápadnými způsoby, jako například prostředkem louky za slunečního svitu. Pokud nelze jinak, tak louku přejde se zvýšenou opatrností a užitím případného krytí.

 

Skupina vojáků se převážně pohybuje ve formacích. Udržují formaci, kterou určil velitel. 

Při kontaktu, v bojové situaci se využívá tzv. bounding.

​​Bounding - dotahování - z krytu do krytu

 

1) Zbraně

 • Primární zbraň - 4+ zásobníků

  • Útočná puška/ Karabina - zbraň na puškové náboje 

  • Brokovnice a kulovnice

  • Samopal/ PDW - zbraň na pistolové náboje

  • ostrostřelecké a odstřelovací puška - zbraň s dlouhou hlavní na puškové náboje

  • kulomety - lehké/ pěchotní, střední a těžké

 • Sekundární zbraň 1+1 zásobníků

  • pistole

  • odstřelovači pdw a samopaly

 • Granáty

          ○ m67 a rgd jsou granáty obranné - voják by měl nosit vždy jen jeden

          ○ útočné nejsou ve hře

          ○ 2 smoky a 1 flash

          ○ batoh zero

2) Oděv

 • stejnokroj dané armády - pravidlo zero když chybí uniforma pro vaší armádu 

 • pravidlo zero - přestrojení

3) Hodnosti 

4) Možnost tréninku cqc mimo rp

5) https://dayz.gamepedia.com/Clothing

6) Vozidla #1

Zásady obsazování pozic, nastupování, vystupování

Menší kolová vozidla (např. HMMWV)

 • FTL spolujezdec vepředu - navigátor

 • Řidič poslední člen týmu, pokud se neurčí jinak.

 • Pokud je k dispozici palubní zbraň - obsazuje jí nejméně důležitý kit.

Formace vozidel - kolona, rychlost, povely, formace

Rychlost

 • Standardní rychlost vozidel jedoucích v koloně mimo obec je 90 km.h-1.

 • Standardní rychlost vozidel jedoucích v koloně v obci je 60 km.h-1.

Vzdálenost vozidel

 • Standardní vzdálenost v koloně není menší než 30 metrů a zároveň je dostatečně malá na to, aby byla zajištěna soudržnost kolony.

 • Vzdálenost vozidel nadále může upravit FTL/SQL/PCO pokud to situace vyžaduje.

Zásady při řízení

 • Je třeba hlásit dění na vozovce (protijedoucí vozidla, podezření na nástražná zařízení apod.)

 • Držíme se na správné straně vozovky, pokud je to možné. (Tzn. dle místních vyhlášek - většinou vpravo).

Povely, formace

 • ZASTAVIT (STÁT) - Řidič zastaví vozidlo v nejkratším možném čase mimo vozovku na libovolném vhodném místě nebo místě určeném navigátorem nebo FTL.

 • OFFROAD - Sjet mimo vozovku, často uvedeno se směrem pokračování v jízdě.

 • KOLONA - Vysvětlit rozestavení vozidel, krycí sektory (jako v pěchotní formaci zástup).

 • HERRINGBONE - První jede vlevo protože vidí do protisměru

 • ZÁTARAS ⇐ ⇒

                                   ⇐⇐

Řízení a navigace

 • Průběh cvičení

  • Instruktor vybere vhodné kolové vozidlo.

  • Instruktor určí navigátora a řidiče. (Všichni přidělení rekruti by si měli vyzkoušet obě role).

  • Instruktor určí trasu jízdy startovním a cílovým bodem.

  • Navigátor (rekrut) a řidič (rekrut) spolupracují v rámci jizdy k dosažení cílového bodu.

  • Instruktor dbá na dodržování standardů při přesunu pozemním kolovým vozidlem.

   • U řidiče - dodržování rychlost, přesnost manévrů (pouze do míry - tak aby neohrozil pasažéry vozidla a okolí vozidla), hlášení překážek na vozovce apod.

   • U navigátora - včasné a srozumitelné povely řidiči, vhodné plánování trasy, hlášení překážek na vozovce apod.

v.png
vv.png
vvv.png