days rivival.png

Obsah:

1.  Role play

- Řádně začleňte svou postavu do post-apo světa

- Pročtěte si lore

- Svou roli hrajte vždy a za každých okolností!

- Smrt postavy

- Nikdy neupřednostňujte hmotný zisk nad kvalitním RP!

- Neignorujte pokusy o RP

- Važte si života postavy (Fear RP)

2. Pravidlo ZERO

- Radikální rozhodnutí

- Je zakázáno, zabít postavu na základě banálního, chvilkového problému!

- Je zakázáno vracet se ke skupinám, které již v RP mají nějaký druh sporu/konfliktu

- Je zakázáno pokládání objektů na místa a do poloh, kde by porušovaly zákony fyziky

 - Loot a ekonomika

 

3. Pravidlo o přestrojení

- Je zakázáno v přestrojení měnit charakter postavy

- Využití a podmínky pravidla přestrojení

 

4. Nepřátelské interakce, zabití postavy a KoS (Kill on sight)

- S postavou, s níž zahajujete nepřátelskou interakci, musíte VŽDY navázat kontakt

- Každá nepřátelská interakce musí mít opodstatnění

- Speciální situací nepřátelské interakce je vzetí rukojmích

- Pasti a nástražná zařízení

- Ghosting

5. Power a Meta gaming + Meta sharing

- Vnucování neherních mechanik

- Sdílení informací ve hře a mimo hru

6. Griefing

- Interakce s majetkem jiných hráčů

 

7. Raid

- Útok na hráčskou základnu

8.  Důležité dodatky

1. Role play - ÚVOD

 

Řádně začleňte svou postavu do post-apo světa.

Post-apo roleplay má nekonečně mnoho možností a je jen na Vás, jaký příběh své postavě budete psát. Má to však jedinou podmínku: „Řádně svou postavu začleňte do post-apo světa.“ Ať už hrajete knihovníka, bývalého policistu, pilota nebo třeba vojáka, dbejte na to, aby Vaše postava v herním světě dávala smysl. Stejně jako nedává smysl postava, která se „včera vzbudila na pláži“, nedává smysl ani například postava taxikáře, který každý den na vyhrazeném místě čeká na klienty. Podle aktuálního loru nastala „apokalypsa“ již před velmi dlouhou dobou. Držte se toho při psaní své postavy.  Vymyslete pro ni logický životopis, vytvořte její osobnost a popište, co dělala celou dobu před nákazou a po ní. Pak už jí jen vdechněte duši svými hereckými schopnostmi a nový přeživší je na světě. 

Každý hráč musí hrát s napsanou a patřičně schválenou postavou. Výjimku tvoří postavy „eventové“ či podobně specifické.

 

Pročtěte si lore!

V případě, že si nepřečtete Lore, hrozí herní nepříjemnosti Vám i ostatním hráčům. A to samozřejmě nikdo nechce. Není potřeba znát odpověď na otázky jako „Kolik obyvatel měl Deer Isle před nákazou“ nebo „V kolik hodin vydalo OSN nařízení o likvidaci.“ ale pokud je Vaše postava rodilý ostrovan / rodilá ostrovanka, určitě by bylo vhodné například vědět, čím je ostrov proslulý a jaká byla zhruba jeho historie.

 

Svou roli hrajte vždy a za každých okolností!

Postavu už máte vytvořenou a víte, jaké je její zasazení v herním světě. Důležité je se své postavy držet a hrát ji za každých okolností. Předejdete tak FailRP. Z doktora se nemůže ze dne na den stát guerillový bojovník, stejně jako se psychotik nemůže ze dne na den vyléčit ze své nemoci. Zásadním krokům by měl předcházet adekvátně dlouhý a dobře odůvodněný vývoj postavy. Také neměňte vlastnosti své postavy podle aktuální nálady nebo rozmaru. Například postava, která byla ještě včera vegetarián, dnes nepůjde jen tak lovit zvěř.

Nevymýšlejte zbytečné, nelogické věci a kombinace. Civilista nemusí běhat po vesnici s pěti zbraněmi a nosičem plátů. Hrajte svou postavu na míru tomu, jak jste ji napsali.

Zároveň se nebojte po smrti jedné postavy začít hrát novou, úplně jinou. Nepohybujte se s každou další postavou ve stejných zajetých kolejích, ale zkuste z nich vystoupit pro nové RP zážitky.

Vždy upřednostněte RP komunikaci před jakoukoli jinou. Opravdu poslední možností sdělit neherní informaci ve hře je použití ingame chatu. Toho můžete během RP použít například k upozornění, že budete muset nutně končit nebo ve výjimečných případech odejít na chvíli „afk“.

Mnozí hráči herní chat používají také k vyjádření stavů a pohybů, které hra nedovoluje provádět. Například zprávy: *opírá se o zeď* nebo *tváří se znechuceně* pomáhají dokreslit celou RP situaci.

Je ale důležité zdůraznit, že oba tyto prvky by se měly používat s mírou a rozvahou. Nechceme přece, aby nám místo RP vznikla chatová konverzace.

 

Smrt postavy

Herní smrt Vaší postavy znamená CK. (Character kill) – Vaše postava umírá a v herním světe přestává existovat. Po CK Vaší aktuální postavy je nutné, vytvořit si postavu novou a začít poznávat post-apo svět novýma očima a psát nový příběh.

Jak k CK může dojít? Můžete zemřít kvůli podchlazení, hladu, nemocem, nebezpečnému prostředí nebo třeba kvůli nepřátelské interakci s jiným hráčem. Smrt ve hře zkrátka znamená smrt postavy… až na několik drobných výjimek. Smrt bugem není RP smrtí postavy! V případě úmrtí v důsledku bugu může hráč bezprostředně po vzniknutí problému zažádat o návrat své postavy. V těchto situacích je pro hladký průběh oživení důležité hru neopouštět, ale vyčkat na „černé obrazovce“, která oznamuje smrt postavy a kontaktovat na discordu herní podporu s prosbou o oživení a vyřešení situace. Nepokoušejte se ale příliš riskovat život postavy a její následnou smrt svádět na bug hry, nevyplácí se to.

Specifickým a méně častým CK je odchod postavy. Někteří hráči ve svém příběhu už zkrátka dojdou do bodu, kdy postava jim ani okolí nemá už moc co nabídnout. Není třeba zoufat. RP odchod postav je důstojným a stejně dobrým, ne-li lepším zakončením příběhu než jiné možnosti CK. Pokud se tedy rozhodnete, že byste chtěli příběh své postavy ukončit tímto způsobem, kontaktujte adminy a domluvte se na možnostech.

 

Odložení postavy

Odložení / pozastavení postavy za účelem vytvoření postavy jiné je možné pouze ve výjimečných případech se svolením Admin týmu a za jasně daných podmínek:

1) Postava není v konfliktu

2) Jedná se o postavu „eventovou“ nebo dlouho žijící postavu, která má zároveň dlouhodobě významný dopad na RP celého serveru.

3) Postava má pro svůj odchod závažný důvod, kterému předchází adekvátní vývoj

 

Nikdy neupřednostňujte hmotný zisk nad kvalitním RP!

Zkratkovité jednání neprospívá RP. Pokud nastala situace, kdy potřebujete od jiného hráče něco „násilím“ získat, nesoustřeďte se jen na věci a vybavení, které potřebujete. Takovou situaci sice lze zahrát během třiceti vteřin, ale dejte si záležet na tom, ať je zážitek z RP oboustranný. Spousta hráčů umí skvěle zahrát strach své postavy a není žádný důvod tomu bránit. Ba naopak - správné rozvinutí i tak banální situace, jako je krádež plechovky jídla, může díky hereckým výkonům některých hráčů přerůst v mnohem zajímavější a delší situaci nebo může například vést k dalšímu vývoji obou postav.

 

Neignorujte pokusy o RP.

Každý hráč, zvlášť v začátcích své herní kariery, není rozený rétor nebo herec. Pokud se s vámi takový hráč snaží navázat kontakt, rozhodně ho neignorujte a hrajte s ním. Všichni jsme jednou začínali a každá interakce pomáhá hráči rozvinout schopnosti, které pro něj budou v dalších situacích velmi cenné.

To samé se týká vlastně jakékoli herní interakce například při náhodném setkání v lese nebo na cestě. Neutíkejte před interakcí, pokud k tomu nemáte důvod.

 

Važte si života postavy. (Fear RP)

Pokud jste běžný člověk a někdo ozbrojený Vám pohrozí, rozhodně berte situaci se vší vážností.  Může jít jen o výhružku nebo třeba přímo přepadení, ale v žádném případě byste takovou situaci neměli brát na lehkou váhu nebo si z ní dělat srandu. Hrajte FearRP! (RP strachu) Váš život je v ohrožení, a proto byste měli dělat vše pro to, abyste se z problému dostali živí a pokud možno zdraví.

Některé postavy samozřejmě mohou na základě svého příběhu, vývoje či psychické poruchy vnímat nebezpečí jinak. I ty by ale měly chápat konsekvence svého rozhodnutí a měly by si být vědomy, že postava, která jim hrozí, nemá zrovna náladu na vtípky a povídání. Ostřílení „zabijáci“ a elitní vojáci jsou v realitě mnohdy právě spíše opatrnější a klidnější než běžní lidé, mějte to na paměti i v RP. Hrdinů jsou plné hřbitovy.

Stejné pravidlo platí pro úmyslné vytváření problémů. Neprovokujte jiné postavy a nevytvářejte napjaté a vyhrocené situace, pokud k tomu nemáte důvod nebo si nejste jisti možnými konsekvencemi svého jednání.

Úmyslná provokace, absence fearRP a drzost ve vyhrocených situacích mohou vést ke zranění či dokonce smrti vaší postavy.

 
 

PRAVIDLA SERVERU

2. Pravidlo ZERO

Selský rozum je základ běžného života i RP. Přemýšlejte u hraní a předejdete tím problémům. Vyhněte se „overthinku“ (přemýšlení o blbostech) a soustřeďte se na podstatné věci.

Nesnažte se obcházet pravidla ani se úmyslně pohybovat na jejich hraně. Vznikají tím negativní emoce, které kazí zážitek vám i ostatním hráčům. Na RP serveru není oblíbenější sorta lidí než ta, o kterých je obecně známo, že hrají opravdu čistě a s rozvahou.

Pokud nerozumíte konkrétní části ve znění pravidel, konzultujte své dotazy s adminy, ne s ostatními hráči.

Radikální rozhodnutí

Před tím, než provedete jakýkoli radikální krok ve hře, je třeba si své rozhodnutí řádně rozmyslet a domyslet všechny dopady, které tímto rozhodnutím vzniknou.

Razantní krok, kterým je například usmrcení postavy, loupež nebo vyvolání potyčky, se velmi výrazně promítá v RP celého serveru. Než se rozhodnete z vážného důvodu zabít něčí postavu, vezměte v potaz, že se jedná často o mnoho měsíců trvající příběh hráče, který svou postavu buduje a nechce o ni přijít ve zlomku sekundy.

Je zakázáno, zabít postavu na základě banálního, chvilkového problému!

Pokud nastává chvíle, kdy Vaše postava není spokojena s aktuálním vývojem situace, například běžná výměna názorů nebo neuposlechnutí banálního rozkazu, není to důvod k usmrcení cizí postavy. V RP je mnoho způsobů, kterými lze usměrnit nevyhovující chování ostatních a usmrcení postavy je poslední instancí, použitelnou pro extrémní případy nebo závažné případy, které se opakují.

Dejte přednost odpuštění, diskusi, nesmrtící síle nebo uvěznění před tím, než zmáčknete spoušť. Roleplay nepřátelských interakcí nabízí opravdu mnoho způsobů, jak řešit problémové situace a k usmrcení cizí postavy je jen málo legitimních důvodů. Zároveň ale sami nezneužívejte tohoto pravidla. Absence fear RP a úmyslná provokace může vést ke smrti postavy.

Většina hráčů Vám bude velmi vděčná, pokud na nastalý konflikt zareagujete třeba tím, že je místo popravy vezmete do „vězení“. Vězeňské RP poskytuje extrémní množství zábavy pro obě strany a může trvat i několik dní, během kterých se celá situace konfliktu dále vyvíjí a vrcholí usmířením a propuštěním nebo třeba útěkem, který hráči nějakým způsobem můžete umožnit. 

Je zakázáno vracet se ke skupinám, které již v RP mají nějaký druh sporu/konfliktu.

Stejné pravidlo se týká i urychlených návratů ke skupině. Pokud Vaší skupině zemře některý z členů, nedává smysl, abyste hned druhý den mezi sebou vítali stejného hráče s jinou postavou nebo mu dokonce přidělili dům a věci mrtvé postavy, kterou onen hráč donedávna hrál. Smrt ve skupině berte jako možnost dalšího vývoje skupiny a smrt své postavy berte jako šanci začít znovu a třeba i s někým jiným.

Je zakázáno pokládání objektů na místa a do poloh, kde by porušovaly zákony fyziky (sudy, skříně, zdi apod...).

Kvůli určitým nedostatkům módu PlaceAnything se nevyhneme problémům s fyzikou u menších objektů. Větší objekty a stavby však musí fyzikálním zákonům aspoň zhruba odpovídat.

Loot a ekonomika

I když se to tak občas nemusí zdát, roleplay rozhodně není o lootu. Je zcela logické, že pro správné zahrání své postavy potřebujete adekvátní vybavení, ale zamyslete se nad tím, kdy shromažďujete věci, které opravdu využijete a kdy naopak ve svém vlastnictví udržujete přehnané množství lootu. RP není PvE a všechno by mělo dávat smysl. Zadržování přehnaného množství lootu poškozuje citlivou serverovou ekonomiku a funkce ekonomiky je založena na cirkulaci. Pokud hrajete jako jednotliví hráči, rozhodně nedává smysl, abyste vlastnili například 10 zbraní, pro které stejně nenajdete využití.

Nezadržujte nesmyslné množství lootu a nehromaďte to, co nepotřebujete.
Stejné pravidlo se vztahuje i na hromadění vozidel a hráčské základny. Počet vozidel na skupinu je omezen počtem hráčů ve skupině s tím, že vždy platí pravidlo max. 1 vozidlo na dva lidi. Základny by měly odpovídat velikosti a povaze skupiny. Neměly by vznikat nesmyslné pevnosti. Obsazení jednotlivých domů nebo budov je pro RP mnohem lepší a logičtější, než stavba obrovských základen.
V případě podezření z nepřiměřeného hromadění proběhne zásah admina. Stejné pravidlo se týká také stavby základen.

3. Pravidlo o přestrojení

 

Hráč může z vážných důvodů svůj styl hraní změnit za předpokladu nutnosti skrytí identity postavy kvůli ochraně jejího života nebo zdraví. Musí ovšem dbát na několik bodů.​

 

Je zakázáno v přestrojení měnit charakter postavy.

To, co by postava bez vážného důvodu neudělala sama za sebe, neudělá ani v přestrojení. Stejně je to i s osobností nebo charakteristickými vlastnostmi postavy. Například pokud vaše postava během řeči odjakživa „zadrhávala“, nemůže v přestrojení začít z ničeho nic mluvit plynule. (Opačný případ – tedy začít fingovat „zadrhávání“ pro lepší maskování postavy, pravidlům neodporuje.)

Ve zkratce - Má-li postava nějaké výrazné vlastnosti, v přestrojení se jich stále musí držet.

Pro účinné uplatnění pravidla je zároveň nutné zakrytí tváře přestrojené postavy při kontaktu s ostatními postavami, které přestrojenou postavu znají a její pravou identitu by neměly odhalit. Pouhá změna pár kosmetických prvků, popř. pouhé dorůstání vousů je nedostačující.

Při využití tohoto pravidla je postava chráněna před:

1) Náhodnou identifikací typu: “ Ha, toho znám! To je Pepa, který mě okradl! ”

2) Rozpoznání po hlase… Hlas je hráčův, ne postavy. Rozpoznání hlasu tedy nestačí k identifikaci.

3) Zjištěním pravé identity postavy na základě mimoherních informací. Ostatní hráči skutečnou identitu postavy musí odhalit in-game. Dojde-li k odhalení přestrojené postavy, musí existovat doložitelné stopy.

Po odhalení postavy na základě herních informací (prořeknutí, udání, dedukce…) jsou hráči, kteří pravou identitu postavy znají, oprávněni nakládat s touto informací ve hře, jak uznají za vhodné.

Při využití pravidla není postava nedotknutelná a spolu s přestrojením jí vzniká povinnost zanechávat “drobečky”, které by mohly vést k jejímu odhalení.

 

Veškerá rozhodnutí a situace vzniklé na základě přestrojení, musí být v souladu se všemi souvisejícími pravidly a důrazně se doporučuje podobné věci konzultovat s adminy.

4. Nepřátelské interakce, zabití postavy a KoS

(Kill on sight)

 

Za KoS se považuje jakékoli zabití jiné postavy bez interakce.

Zabití postavy musí mít vždy jasný a pádný důvod

S postavou, s níž zahajujete nepřátelskou akci, musíte VŽDY navázat kontakt.

Nepřátelskou interakcí se rozumí přepadení (loupež), napadení, přestřelka, raid, usmrcení postavy a další. Jedná se o všechny mezihráčské interakce, během kterých dochází k vážnému ohrožení postavy nebo postav.

Nepřátelské interakce musí být vždy zahájeny osobně a musí být vedeny za jasných podmínek a z jasných důvodů. Není možné, vyhlásit nepřátelskou interakci pomocí vysílačky, vzkazu nebo jiného podobného prostředku. Je povoleno, vyhlásit nepřátelskou interakci pomocí megafonu či rozhlasu.

Každá nepřátelská interakce musí mít opodstatnění jednak pro svůj začátek a jednak musí být oboustranně objektivně opodstatněny všechny kroky, které během ní byly provedeny.

Nepřátelské interakce mají jasný začátek. Například namíření zbraní a obvyklé věty „Stůj nebo střelím!“ nebo „Ruce vzhůru!“ jsou zcela na místě a určitě byste je neměli brát na lehkou váhu.

Pokud se oběť pokusí útočníka ohrozit nebo mu bude klást jiný odpor či nebude plnit jeho požadavky, má útočník právo oběť usmrtit v souladu s ostatními pravidly. - Tedy nebude-li v jeho silách řešit situaci jinak. (Například domluvou, nesmrtící silou nebo vzetím do zajetí.)

Po začátku nepřátelské interakce se jejími aktéry stávají všechny zúčastněné osoby, tedy všechny osoby nebo skupiny, které nepřátelskou interakci vedou nebo proti kterým je vedena. Nezúčastněné osoby, proti kterým interakce vedena není, se do ní mohou připojit na základě vlastního rozhodnutí. Pokud se nezúčastněná osoba rozhodne do nepřátelské interakce vstoupit, musí “změnu svého stavu“ ohlásit v souladu s pravidly. Tímto činem pro ni začínají platit všechna další pravidla, která se k nepřátelským interakcím vztahují. To znamená, že například náhodný kolemjdoucí nemůže zastřelit člověka, který na někoho jiného míří zbraní, aniž by pochopil situaci a zahájil svou nepřátelskou interakci.

!POZOR! Nezúčastněné osoby, které se do probíhající nepřátelské interakce „připletou“ mohou být omylem zaměněny za některé z aktérů! Hrajte logicky a vyhýbejte se napjatým situacím nebo místům, odkud slyšíte střelbu.

!POZOR! Osoby, které se v herní situaci jeví jako nezúčastněné, mohou ve skutečnosti „tajně“ spadat do některé ze zúčastněných skupin a nemají tedy povinnost se před vstupem do nepřátelské interakce projevovat.

Skupinou v nepřátelské interakci jsou myšleni konkrétní přítomní hráči, které váže spojenectví, přátelství nebo jiný loajální vztah. Do skupiny nepatří hráči, kteří jsou v danou chvíli mimo interakci nebo nemají přehled o situaci. - Například odstřelovač, který sleduje situaci a kryje své kolegy, má plné právo zasáhnout v případě nouze. Naopak skupina, která přišla na místo, kde našla své přátele v zajetí jiné skupiny, musí ze své strany nepřátelskou interakci jasně zahájit, než zasáhne.

Pokud jakkoli omezíte jinou postavu na svobodě, musíte ji udržet naživu, pokud neexistuje vážný důvod, který by měl ke smrti zadržené postavy vést. Zeptejte se, zda zadrženému něco nechybí a zajistěte jídlo, pití a další podmínky, abyste se postarali o to, že zadržený nezemře ve vašich poutech. Jedna z nejhorších smrtí, kterou za svou postavu můžete zažít, je smrt na mráz nebo nedostatek jídla kvůli nepozornosti vašeho „věznitele“. Věznitel má zároveň povinnost se zadrženým hrát RP a vytvářet mu tak prostředí, ve kterém se zadržený nebude nudit. Pokud omezení svobody trvá více dní, má věznitel povinnost kontaktovat zadrženého hráče a domluvit se s ním na času a způsobu pokračování situace.

Pokud oběť ani po dlouhém výslechu, mučení nebo dalších podobných aktech nehodlá spolupracovat a odmítá říct nebo vydat, co je požadováno, má „útočník“/“věznitel“ plné právo postavu usmrtit.

Postava nesmí být usmrcena na základě toho, že neřekla věci, které in-game skutečně neví nebo protože nedokázala provést nesplnitelný či jiný velmi náročný úkol. (power gaming)

Nepřátelská interakce je ukončena až aktem, který jasně označuje její konec. (útěk agresora, smrt jedné ze stran, propuštění…) Nesmíte například jen tak při náhodném setkání zastřelit někoho, kdo vás před patnácti minutami přepadl a poté utekl.

Speciální situací nepřátelské interakce je vzetí rukojmích.

Útočníci mohou za rukojmí požadovat výkupné či jiné podmínky, které musí být splnitelné. Jsou-li splněny, rukojmí by měl být propuštěn. Nesplnění podmínek může vést k dalšímu jednání, únosu nebo smrti rukojmího. Rukojmí, o kterém je vyjednáváno, je-li hlídán, nemusí vůbec dostat možnost jakkoli do situace zasáhnout, pokud únosce nerozhodne jinak. V této situaci může být život zajaté postavy zcela v rukou únosců a skupiny, která se snaží vyjednávat.

Je zakázáno obětovat rukojmí v rámci „vyššího dobra“ nebo „rychlého procesu“ bez vyjednávání. Nikdo nechce přijít o svoji postavu na základě PvP touhy ostatních hráčů.

Je-li jako rukojmí držena postava, která s „vyjednávající“ skupinou nemá nic společného, nemusí být z její strany na život této postavy, jakožto na život neznámého člověka, kladen takový důraz. Únosci by si zároveň měli uvědomit slabší vyjednávací pozici, kterou zajetím neznámého člověka mají a jejich podmínky by proto měly být adekvátní této situaci.

Nepřátelská interakce mezi únoscem a rukojmím končí až útěkem, smrtí nebo propuštěním. Je-li rukojmí držen únoscem více dní, nepřátelská interakce a všechny její aspekty mezi aktéry stále probíhají.

 

Při nepřátelské interakci je zakázáno využít pohled ze 3. osoby ve svůj prospěch!

 

Osoba v nepřátelské interakci nesmí:

1) Vážněji poškodit nebo zabít ostatní postavy z banálního důvodu nebo kvůli výbavě, jejíž získání vyžaduje jen malé úsilí.

2) Ignorovat ostatní aktéry nepřátelské interakce.

3) Být bez emocí, necítit bolest nebo nereagovat na vážnost situace. – Vážné zranění během nepřátelské interakce znamená vyřazení postavy z dalšího nepřátelského jednání. Pokud Vás někdo opakovaně postřelí, sekne nebo jinak zraní, hrajte neschopnost dalšího boje. Dejte ruce nad hlavu nebo proveďte jiný úkon, který zajistí vaše přežití. Po každé násilné nepřátelské interakci probíhá kontrola logů a zjištění, že hráč například neRPil zásah střelou nebo jiné vážné poškození, bude považováno za failRP.

4) Nastavit situaci od začátku tak, aby z ní nebylo jiné východisko než smrt protivníka.

5) Znásilnit jinou postavu nebo se o to pokusit. Prosím, mějte na paměti, že sexuální zneužití je velmi aktuálním problémem a taková situace, která nastane v RP, může u oběti nebo ostatních hráčů vzbudit vlnu negativních emocí nebo ještě hůře, vzpomínek.

 

Pokud se jeden z aktérů nepřátelské interakce náhle odpojí, je povinností dalšího účastníka, vyčkat na něj po dobu minimálně 10 minut a navázat tam, kde byla interakce přerušena. Pokud se z nějakého důvodu odpojí hráč, vůči kterému byla nepřátelská interakce vedena, je jeho povinností se co nejdříve připojit zpět a pokračovat v interakci. Pokud tak neučiní, bude případ na základě podnětu zahajovatele interakce prověřen Admin týmem.

Pokud se během nepřátelské interakce z nějakého důvodu odpojí člen skupiny a v interakci stále neprobíhá násilí, je hráčovou povinností se neprodleně připojit zpět a navázat na ostatní aktéry.

Pokud se během nepřátelské interakce z nějakého důvodu odpojí člen skupiny a v interakci již probíhá vážné násilí (boj, střelba), je hráčovou povinností setrvat mimo hru, kontaktovat ohledně situace admina, vyčkat na konec interakce a přizpůsobit se jejímu výsledku. (Je-li hráčova skupina vítězná, pokračuje normálně ve hře. Pokud hráčova skupina interakci „prohrála“ nebo se stáhla, připadá osud hráčovy postavy skupině, která zvítězila a ta jej může vzít do zajetí nebo s ním nakládat jinak v souladu s pravidly.

Pokud se Vaši „držitelé“ z nějakého důvodu přeci jen rozhodli Vaši postavu zabít, pokuste se zahrát Vaši smrt důstojně a se stylem. Pomůže Vám to, vyrovnat se se ztrátou postavy a dopřeje to Vám i Vašim „nepřátelům” neobvyklé RP​.

Pasti a nástražná zařízení

Mechaniky pastí a nástražných zařízení (miny, medvědí pasti, pasti z granátů…) může hráč umístit pouze ve vlastní zabezpečené základně jako preventivní obranu proti případnému napadení nebo raidu.

Nástražná zařízení může do nepřátelské základny po svém vniknutí během raidu umístit také útočník, pokud je třeba základna dostatečně velká na to, aby v ní nastal chaos nebo pokud chce útočník například zaminovat bránu, aby zabránil případnému útěku některého z obránců. Po konci raidu nebo jiné nepřátelské interakce musí být všechna volně přístupná nástražná zařízení odstraněna.

 

Pokud bude hráč zraněn nebo zabit nástražným zařízením, které bylo umístěno na veřejně přístupném místě (město, les, militární zóny, okolí base …), bude to považováno za pokus o KoS, nebo KoS.

 

GHOSTING

Připojí-li se hráč omylem na server do probíhající nepřátelské interakce (přepadení, Raid apod), je povinen neklást odpor a vzdát se. Toto pravidlo zabraňuje combatlogu (připojení se do přestřelky)

Připojí-li se původní hráč do základny, která podlehla raidu a je ve vlastnictví nového majitele, je hráči zakázána jakákoli interakce s majetkem v základně. Takový hráč má povinnost kontaktovat nové majitele základny nebo admina a požádat je o přesun mimo základnu.

 

5. Power a Meta gaming + Meta sharing

 

Power gaming je činnost, kdy nutíte jiného hráče pod pohrůžkou provést něco, co hra neumožňuje. Často se nedostatky hry dají nějakým kreativním způsobem obejít a je tedy možno, minimálně v roleplayi provést mnoho úkolů, které ve skutečnosti nejsou herní mechanikou. Nesplnění těchto úkolů ale v žádném případě nesmí být bráno jako nesplnění podmínek. Stejná situace nastává, pokud se stalo něco, co hráč skutečně nedokázal ovlivnit.

Pokud například narazíte na hráče, který Vás přepadne a v rámci RP Vám vyřízne oko nebo zlomí nohu jako určitou formu trestu, je ve Vašem zájmu hrát toto zranění trvale nebo po určitou dobu existence postavy. Podporujete tím kvalitní RP a otvíráte mnoho cest k dalším situacím. Nezahrání těchto trvalých následků ale není postihnutelné, stejně tak ani jejich způsobení.

Pokud zajmete hráče tak, že jej donutíte nastoupit do auta, nespoutáte jej a nevezmete mu zbraně, počítejte s tím, že se zkušený hráč může pokusit využít vaší chyby a začít roleplayovat to, že Vás v autě napadne, začne škrtit, donutí zastavit nebo provede jiné podobné akce, aby se osvobodil. Není Vaší povinností na toto RP přistoupit. Nicméně mějte na paměti, že pokud si hráče takto hrubě neohlídáte, je vhodné tuto situaci “zahrát” nebo hráči na jejím základě poskytnout aspoň nějakou možnost osvobození.

 

Meta sharing je nežádoucí postihnutelná činnost, kdy sdílíte herní informace s ostatními hráči mimo hru (discord, teamspeak, messenger atd) nebo kdy postavám jiných hráčů ve hře sdělujete informace, které znáte z mimoherního prostředí.

Meta gaming je činnost, kdy ve hře využíváte informace získané od ostatních hráčů mimo hru. Tyto informace mohou vést k vašemu prospěchu nebo poškození ostatních hráčů, proto je zakázáno jakkoli in-game šířit nebo využívat informace, které jste se dozvěděli mimo hru. Zjednodušeně – Co se nedozvěděla vaše postava in-game, do hry nesmíte promítat.

Je zakázáno, působit mimo hru na hráče za účelem změny chování postavy nebo změny situace v RP. Každý hráč má svoji hlavu a zaslouží si svoji postavu hrát podle svých myšlenek. Jakékoli ovlivňování, manipulace nebo „vyhrožování“ mimo hru je nežádoucí a postihnutelné.

 

6. Griefing

Griefing je nepřátelská interakce se zabezpečeným majetkem nebo základnou hráčů bez jejich přítomnosti.


Je doporučeno vynaložit čas na identifikaci vlastníka majetku k následné interakci. Pokud se Vám to nepodaří, zkuste najít jinou oběť k naplnění Vašeho cíle.
Pokud něco získáte z nepřátelské základny v souladu s pravidly, tak mějte na paměti, že majitel může vznést obvinění a podat report. Proto si pořiďte důkaz, že vše proběhlo dle pravidel. Výjimkou je základna nebo majetek, který není řádně zabezpečen a je přístupný běžnou cestou nebo překonáním nějaké minimální překážky (normálně přeskočitelný plot, zídka, díra ve zdi…).
Vykradení cizí základny za pomoci bugů či jiných nevhodných způsobů je zakázáno. Pokud je například ke vstupu do základny potřeba vyskočit na auto, barel nebo přeskákat přes střechy ostatních budov nebo rozbít zeď, považuje se taková základna za dostatečně zabezpečenou a vnik do takové základny bez přítomnosti majitele je považován za offline raid.

Zabezpečená základna:
Základna u které je ke vstupu potřeba vyvinout zásadnější úsilí, jako je rozbití zdi, přeskočení přes barel, auto, hráče či jiný objekt nebo absolvování složitějšího “parkuru”.

Nezabezpečená základna:
Základna, do které se dá dostat bez větších obtíží překonáním minimální překážky (běžně přeskočitelné zdi…), popřípadě zjevnou dírou či jiným zásadním nedostatkem v zabezpečení.

Před vstupem do jakékoli základny, kterou hráč považuje za nezabezpečenou je důrazně doporučeno konzultovat celou věc s Admin týmem.

Je zakázáno nahlížet nebo dokonce brát věci z nákladového prostoru aut, úložných prostor nebo odložených batohů jiných hráčů bez jasné interakce s těmito objekty. Pokud se chcete podívat do auta nebo něco ukrást, musíte otevřít kufr. Pokud si nějaký hráč odloží batoh, nenahlížejte do něj pomocí inventáře. Je to zřetelné a v RP to působí špatně. Pokud opravdu někomu chcete prohledat věci, skloňte se k nim nebo si je vezměte do ruky. Počítejte ale s naštvaným majitelem, který může být blízko.

7. Raid

Raid je velmi specifickým druhem nepřátelské interakce.

K získání majetku nebo cizí základny je potřeba vyhlásit Raid. Způsoby vyhlášení raidu jsou dva:

1) Vyhlásit raid alespoň jednomu vlastníkovi, který se nachází v objektu. Raid může být vyhlášen pouze přímo a to slovně nebo za použití megafonu či rozhlasu.

2) Zajmout alespoň jednoho vlastníka daného objektu a následně jej přinutit vydat kód od brány, popřípadě kód zadat. Poté mohou útočníci vstoupit do objektu a v souladu s pravidly dále nakládat s ostatními přítomnými, s majetkem v základně a se základnou jako takovou.

!POZOR! Pouhé získání kódu od objektu neznamená vítězství v raidu.

 

Raidu se mohou účastnit jen hráči, kteří jsou v době jeho vyhlášení ve hře. Je zakázáno, připojovat se do hry ať už k obráncům nebo útočníkům poté, co byl raid vyhlášen. Je možné, aby obránce pomocí vysílačky povolal zbytek skupiny, která se zrovna pohybuje jinde nebo zavolal spojence na pomoc. Na tyto skupiny se poté z důvodu boje o základnu nevztahuje povinnost vstupovat do nepřátelské interakce specifickým aktem a mohou proto rovnou zasáhnout. Výjimka vzniká z toho důvodu, že při Raidu jsou hráči obvykle rozmístěni po větším prostoru a ohlášení vstupu do probíhající nepřátelské interakce je pak jen těžce proveditelné.

 

Interakce musí proběhnout mezi útočníkem a majitelem. Majitel nesmí interakci ignorovat. Útočník musí dát majiteli objektu a všem přítomným možnost se vzdát a rozumný časový úsek během kterého se majitel může rozhodnout, jak postupovat. Pokud se majitel vzdá, může být propuštěn nebo zajat a může s ním dále být nakládáno v souladu s pravidly.

Raid započne, jakmile jej útočník ohlásí a umožní majiteli vzdát se. Pro obranu i pro útok je autorizováno používání všech dostupných prostředků, jako jsou například miny, granáty… Pokud útočník zvítězil, stává se novým majitelem objektu. Hráči, kteří byli během raidu zajati, zůstávají v moci útočníka. Hráči, kteří v době raidu nebyli na serveru přítomni, musí objekt ihned po připojení bez jakékoliv interakce opustit. (viz ghosting)

Během všech vážných nepřátelských interakcí a raidů je důrazně doporučeno požádat admina, který není v raidu interesován o konzultaci a popřípadě o dohled nad dodržováním pravidel po celou dobu akce. Admin má také za úkol varovat blízké hráče, aby se v době raidu v zájmu života svých postav vyhnuli nebezpečné oblasti.

 

8. Důležité dodatky

Admin tým si vyhrazuje právo na okamžité stažení hráče z whitelistu při podezření, že hráč porušil některé z pravidel. Přístup bude hráči opět udělen podle vyřešení situace.

 

Dbejte na pravidlo ZERO! Neplatí, že vše, co není zakázáno, je povoleno. Hrajte vždy s rozvahou!

 

Cílené obcházení pravidel je přísně trestáno!

 

Platí presumpce neviny.

 

Rozhodnutí Admin týmu ve věcech pravidel a timeoutů je konečné a utváří precedenty, podle kterých se bude přihlížet na budoucí případy.

 

Rozumné chování a ochota při řešení problémů přispívá ke klidnému vyřešení.

 

Na serverových komunikačních kanálech (discord) i při komunikaci s ostatními hráči a adminy jsou vyžadovány obecně akceptované normy chování. Jejich závažné porušení může taktéž vést k sankcím.

​Dotazník pro vyplnění reportu ohledně porušení pravidel ze strany ostatních hráčů:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrM_ADI0q_RRbsDykaXIlzHwFKacn3V1nZ5IwOTagXnBlVaw/viewform

 

Ignorantia juris non excusat

 

 

Tresty

1 - 3 dny Timeoutu:

- Meta sharing (klasifikace dle závažnosti)

- Opakované či jinak závažné stavění itemů mimo zákony fyziky

- Lovení a cílené přejíždění zvěře nebo většího počtu nakažených autem

- Odhalení přestrojené postavy bez patřičné dedukce (klasifikace dle závažnosti)

- Zřetelné nahlížení nebo krádež předmětů z aut, zavazadel či jiných úložných prostor bez interakce

 

 

7 a více dní Timeoutu:

- Špatný roleplay (BadRP) – Úmyslné narušování RP, závažná neznalost loru projevující se ve hře, jiné závažné, bezdůvodné narušení RP

- Nedodržování charakteru postavy (klasifikace dle závažnosti)

- Combat logging (CL)

- Nevážení si života postavy

- Hraní bez napsané postavy

- Stream hunt / stream snipe (klasifikace dle závažnosti)

- Mimoherní působení na hráče za účelem ovlivnění chování jeho postavy ve hře

14 a více dnů Timeoutu:

- Trolling

- Lhaní ve formální zprávě a reportu

- KoS (klasifikace dle závažnosti)

- Power gaming

- Meta gaming (klasifikace dle závažnosti)

- Griefing

- Porušení pravidla ZERO

- Cílené obcházení pravidel nebo Admin týmu

- Nepřiměřeně sprosté nadávky, urážky, rasismus a sexismus ve hře nebo na komunikačních platformách. (Discord, Facebook, Instagram…)

 

Permanentní timeout:

Uděluje se zřídka kdy a jen v nejextrémnějších případech jako poslední možnost řešení. Zpravidla jde o neustále se opakující závažná provinění, rozvracení a štěpení komunity nebo jiné chování silně poškozující komunitu.

Pravidla-01_edited.png
999.png

Varujeme, že v žádném případě neplatí, že co není zakázáno je povoleno. Právě naopak! Cílené obcházení pravidel se trestá.